Training AVG in de OR-praktijk

Training AVG in de OR-praktijk.

Veel zaken die bij de ondernemingsraad (OR) worden ingebracht bevatten privacyaspecten. De OR moet hier aandacht voor hebben. Vaak ontbreekt het de OR aan specifieke kennis hierover.

De ondernemer heeft, op grond van artikel 27 WOR, voor veel regelingen en voorzieningen de instemming van de or nodig alvorens deze mogen worden ingevoerd. Aan de OR de zware taak om vooraf te toetsen of aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan.

In samenwerking met Faasse Juridische Dienstverlening bieden we, een praktische algemene training aan waarmee je de OR naar een hoger niveau brengt. Deze training is ook uitermate geschikt voor HRM-medewerkers. Zij bereiden immers vaak de instemmingsverzoeken namens de ondernemer voor.

Programma

Het ochtendgedeelte start om 9.30 uur. Ontvangst met koffie en thee en een Zeeuwse lekkernij.

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Dit dagdeel staat in het teken van kennisoverdracht;
 • We behandelen de theorie van de AVG;
 • Wat zijn persoonsgegevens en hoe onderscheid je bijzondere persoonsgegevens?;
 • Je maakt kennis met de zes grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Regels rond datalekken en het melden daarvan;
 • Gevolgen van het niet nakomen van de wetgeving;
 • Wie is aansprakelijk?;
 • De rol van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Handhaving van de AVG.

Uiteindelijk zal je erachter komen dat je in de OR-praktijk het meest te maken krijgt met het gerechtvaardigd belang van de ondernemer waarvoor het belang van de werknemer moet wijken (de zogenaamde f-grond).

Hoe bepaalt de ondernemer zijn of haar gerechtvaardigd belang en hoe toets je dat als OR? Hoe weeg je deze belangen af? Als je het gerechtvaardigd belang hebt vastgesteld zal nog moeten worden beoordeeld of aan de behoorlijkheidsbeginselen wordt voldaan.

Uiteindelijk kom je met de OR tot de conclusie of de verwerking wel of niet rechtmatig is. Dit neem je dan verder mee in de besluitvorming om wel of geen instemming te verlenen.

We besluiten het ochtendgedeelte met een kleine plenaire oefencasus.

12.30 uur – We genieten samen van een heerlijke lunch

Na de lunch is het belangrijk om actief te worden voordat de middagdip toeslaat. Je gaan in enkele kleine groepjes een uitgebreidere (oefen)casus behandelen. Bij een maatwerk workshop behandelen je desgewenst de eigen ingebrachte casus of instemmingsverzoek op de privacyaspecten. Voor het analyseren en uitwerken van de casus maken je gebruik van een handig stroomschema. De conclusies die je getrokken hebben worden daarna plenair besproken.

Het laatste gedeelte van de middag staat ik het teken van de verplichtingen die de ondernemer heeft in het kader van de AVG, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een dataregister, het uitvoeren van een data protection impact assessment (DPIA), het afsluiten van verwerkersovereenkomsten, het informeren van medewerkers en natuurlijk een goede datalekprocedure.

Het einde van de training is uiterlijk rond 16.00 uur.

Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met een hapje en een drankje (in prijs inbegrepen)

Resultaat na de AVG in de OR-praktijk:

 • Je krijgt meer inzicht in de risico’s en valkuilen van de privacy;
 • Je kent de hoofdlijnen van de AVG;
 • Je weet wat wel en niet mag met persoonsgegevens;
 • Je weet wanneer je datalekken moet melden;
 • Je kent de gevolgen van de privacywetgeving voor de organisatie waar je werkt;
 • Je weet wanneer de OR instemmingsrecht heeft.

De cursuskosten bedragen € 455,- p.p; exclusief btw.

Annuleringsregeling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor je niet aan deze cursus kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kun je kosteloos annuleren. Wanneer je je binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt Zeeland Retreats de totale cursusprijs in rekening. Je mag je overigens kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email).

Eigenschappen 

Datum:

In overleg – Centraal; centraal is van waar de inschrijvers vandaan komen

Duur van de training:

1 dag – Deze training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en start om 9.30 uur.

We sluiten de dag onder het genot van een hapje en een drankje af.

Prijs: € 455,- p.p. excl. BTW (incl. lunch en hapje en drankje)

Komen er meer dan 2 personen uit dezelfde organisatie stuur een email naar info@zeelandretreats.nl 

 

Wil je meer weten over de training:

 • Organisatorische informatie neem contact met Daniela Verwilligen
  06- 22812037;
  email info@zeelandretreats.nl
 • Inhoudelijke informatie neem contact met Jan Faasse
  06- 823 722 06
  email jan@faassejd.nl

Reserveren

"*" geeft vereiste velden aan

Aangenaam

"Aangenaam: ik ben Daniela Verwilligen en neem je graag mee in de wereld van Zeeland Retreats..."