WOR-training voor beginnende OR-leden

Fundament voor Medezeggenschapwerk

Deze eendaagse opleidingsdag voor ondernemingsraadsleden (lees ook OC, COR, DOR e.d. maar ook bestuurders en medewerkers P&O en HR(M), biedt een stevig fundament voor het medezeggenschapswerk. Een bijzondere functionaliteit in organisaties met als doel door middel van medezeggenschap de collega’s te vertegenwoordigen in het overleg met de bestuurder. Samen optrekken vanuit de eigen verantwoordelijkheid voor het beste resultaat.

Programma

Inhoud

 1. de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR) die de OR positie geeft;
 2. over wat de OR ziet als zijn toegevoegde meerwaarde in de organisatie;
 3. de benodigde faciliteiten voor het OR werk;
 4. een goede voorbereiding is het halve werk voor de overlegvergadering en hoe je eigen communicatie te verbeteren is voor een optimaal contact met de bestuurder;
 5. de relatie van de OR met de achterban, doelen en middelen tot communicatie.

Doelen
Door middel van de OR-scholing op maat worden onderstaande doelstellingen bereikt:

 • inzicht hebben in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de noodzakelijke faciliteiten voor OR werk;
 • inzicht in de mogelijke rol en meerwaarde van de OR en deze kunnen overbrengen aan de eigen OR collega’s;
 • zich sterk en professioneel manifesteren in een overlegvergadering en daarbuiten;
 • de achterban doelmatig weten te bereiken

Programma 12 oktober 2021

08.30 – 09.00 uur 09.00 – 09.15 uur inloop Opening Functionele kennismaking met de trainer

09.15 – 11.45 uur

De Wet op de ondernemingsraden (WOR): de bevoegdheden van de medezeggenschap – de rechten en plichten van de ondernemingsraad.

Neerzetten van het wettelijk kader en het opsporen van aandachtspunten in de toepassing van de bevoegdheden. Hiermee wordt de theorie direct vertaald naar de praktijk van de OR en wordt de OR positie duidelijk.

De nadruk ligt op de advies- en instemmingsprocedure, het recht op initiatief en uiteraard overleg- en informatierecht.

11.45 – 12.30 uur

Rol en meerwaarde van de OR door middel van stellingen

Hiermee ontstaan ingrediënten voor de visie, missie en doelstelling van de OR vanuit een praktische en concrete aanpak.

12.30 – 13.15 uur

lunchpauze

13.15 – 13.45 uur

De benodigde faciliteiten: informatievoorziening en faciliteiten in tijd!

In hoeverre beschikken OR leden over de mogelijkheid tot goed functioneren; wat is daaraan te verbeteren?

13.45 – 15.00 uur

Goede voorbereiding is het halve werk en met vooral aandacht en tips voor de communicatie met de Bestuurder – de do’s en don’ts

Hoe ziet een goede voorbereiding van de Overlegvergadering (OV) eruit met de nadruk op samenwerken en overleg. Wie is uw bestuurder en wat is aan te bevelen om te doen en na te laten.

Wat is er nodig om:

 • –  Vragen te durven stellen!
 • –  Een gezamenlijke mening te

formuleren en te bespreken

15.00– 16.15 uur

Achterban: beoordeling van het contact en tips-op-maat over communicatie doelen en – middelen zodat de OR zich profileert.

Wat werkt wel en wat niet en wat kan de OR inzetten? Wat is de betekenis van de collega’s van de achterban.

16.15 – 16.30 uur Afsluiting

Trainer
Renie Rieffe is zelfstandige trainer en heeft ruim 15 jaar ervaring. Zij is geregistreerde MZ-opleiders die tevens licentiehouder zijn van de Navigator werkmethode. Deze methode is in 2007 met subsidies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkeld om ondernemingsraden in de praktijk beter te laten functioneren. De scholing is zeer praktijk gericht zodat de theorie direct wordt omgezet naar bruikbare handvatten.

Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken met een hapje en een drankje (in prijs inbegrepen)

Annuleringsregeling
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor je niet aan deze cursus kunt deelnemen. Tot één maand voor aanvang van deze cursus kun je kosteloos annuleren. Wanneer je je binnen één maand voor aanvang van de cursus afmeldt dan brengt Zeeland Retreats de totale cursusprijs in rekening. Je mag je overigens kosteloos laten vervangen door een collega. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (per post of email).

Eigenschappen 

Datum:

In overleg 

Duur van de training:

1 dag – Deze training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen en start om 9.30 uur.

We sluiten de dag onder het genot van een hapje en een drankje af.

Prijs: 1e en 2e deelnemer van dezelfde organisatie € 565; de 3e € 365, per pers. ex. btw.

 

 

Wil je meer weten over de training:

Reserveren

"*" geeft vereiste velden aan

Aangenaam

"Aangenaam: ik ben Daniela Verwilligen en neem je graag mee in de wereld van Zeeland Retreats..."