Ondernemingsraad trainingen

Training: Geheel op maat voor leden van de ondernemingsraad

Als OR heb je een belangrijke taak: de belangen behartigen van de medewerkers en organisatie. Om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn specifieke kennis en competenties nodig. Die helpen we je te verkrijgen en (door)ontwikkelen. Zeeland Retreats zorgt voor interessante, praktijkgerichte trainingen voor zowel voor beginnend als ervaren OR-leden. We zorgen steeds dat de inhoud van onze trainingen aansluit bij het niveau en de wensen van de deelnemers.

Vliegende start in de OR

Wanneer je nog maar net als OR-lid begint, komt er veel op je af. Taken, rollen, documenten, (WOR)wetgeving, communicatie- en vergadertechnieken. Poeh, waar moet je beginnen?! Simpel: bij Zeeland Retreats. Wij zorgen voor een overzichtelijke training waarbij je de basis leert en alle handvatten aangereikt krijgt voor een vliegende start in de OR.

De training duurt 1 dag. Je kunt rekenen op een interactief programma waarbij de theorie steeds afgewisseld wordt met praktijkopdrachten. Zo gaat de OR echt voor je leven! Natuurlijk zorgen we tussendoor ook voor de nodige ontspanning, lekkere versnaperingen en een heerlijke lunch. En dit alles op een inspirerende plek in het mooie Zeeland.

OR Teambuilding

OR ben je niet alleen, dat ben je samen. Als OR sta je dan ook pas sterk wanneer je als team fungeert. Dit lukt het beste wanneer je elkaar kent. Niet zomaar van naam en functie, maar vooral ook qua persoonlijkheid en competenties. Hoe zitten jouw mede-OR-leden in elkaar? Wat beweegt ze? Waar krijgen ze energie van? Wie is waar goed in? Welke rollen en taken passen daar het beste bij? De training OR Teambuilding geeft je hier inzicht in.

Tijdens deze interactieve teambuildingdag leer je elkaar kennen, begrijpen en waarderen. Zeeland Retreats zorgt voor een dag vol inzichten én plezier. Want ook dat is een belangrijk onderdeel van teambuilding. Samen met jou gaan we op zoek naar leuke teambuildingactiviteiten die bij jullie OR passen. De overige ingrediënten van deze succesvolle dag? Een enthousiaste trainer, een heerlijke lunch en een inspirerende Zeeuwse locatie.

OR Vergadertijger

Niemand zit te wachten op ellenlange vergaderingen met eindeloze discussies. Maar ze liggen wel op de loer. Zeker wanneer er tijdens een OR-vergadering belangrijke en complexe issues worden behandeld. Hoe voorkom je dan dat je in onderwerpen blijft hangen? Hoe zorg je dat een vergadering effectief verloopt en er concrete besluiten en acties uit voortkomen? Dat leer je tijdens deze training.

In 1 dag leer je de theorie van effectief vergaderen en oefen je hiermee tijdens praktijkopdrachten. Aan het eind van de dag ben je een echte vergadertijger: je weet hoe je een vergadering goed kunt voorbereiden, je standpunten kunt presenteren, discussies kort kunt houden en samen tot overeenstemming kunt komen. En je hebt een leuke dag gehad. Ook daar zorgt Zeeland Retreats voor. 

OR Influencer

Als OR(-lid) wil je goed samenwerken en waar mogelijk invloed uitoefenen op de besluiten van het bestuur. Maar hoe goed lukt dat? Dat hangt af van jouw beïnvloedingstechnieken. En die kun je leren. Tijdens deze training laten we je zien hoe je draagvlak creëert, vertrouwen wint en een ander enthousiasmeert. Hoe je hierin verschillende stijlen kunt aannemen, passend bij de situatie, jouzelf en de ander. En hoe je uiteindelijk tot overtuiging en beïnvloeding komt, met behoud van een goede relatie.

Zeeland Retreats maakt in 1 dag van jou een echte OR Influencer. Dat doen we op een leuke, uitdagende manier met een interactief programma, een motiverende coach en een inspirerende locatie. Dat ook de inwendige mens op zo’n intensieve dag belangrijk is, daarvan hoef je ons niet te overtuigen. Wij zorgen dat je niks tekort komt.

OR Communicatietalent

Als OR besteed je veel tijd en energie aan jouw belangrijke rol. Je vertegenwoordigt je achterban zo goed je kunt. Maar ziet, weet, begrijpt en waardeert die achterban wel wat je doet? En doe je wel het juiste? Met goede communicatie is het antwoord: ja. Maar daar komt best wel wat bij kijken. Er zijn allerlei manieren, stijlen en middelen waarmee je kunt communiceren. Tijdens deze training leer je ze kennen en op de juiste momenten in te zetten.

In 1 dag leer je de belangrijkste do’s en don’ts rondom OR-communicatie en oefen je ermee tijdens praktijkgerichte opdrachten. Dit alles doe je op een prachtige Zeeuwse locatie, voorzien van alle gemakken. De ervaren trainer zorgt er vanaf deze plek voor dat jij als OR Communicatietalent straks jouw achterban perfect kunt informeren, enthousiasmeren en raadplegen.

OR  ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) TRAINING

Als OR-lid speel jij een belangrijke rol bij de privacy van jouw achterban. Jouw organisatie is verplicht om correct om te gaan met privacygevoelige informatie. Sinds mei 2018 zijn de regels nog strenger door de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Tijdens de training OR & Privacywetgeving (AVG) leer jij optimaal gebruik te maken van jouw instemmingsrecht bij elke regeling die jouw organisatie maakt als het gaat om het verwerken en beschermen van persoonsgegevens! 

Bestemd voor

  • OR-leden
  • Nieuwe OR-leden en VGW(M)-commissieleden
  • Leden van de (bedrijfs) arbo commissie
  • Leden van de personeelsvertegenwoordiging

Jouw OR casus

Iedere organisatie is anders en dat geldt dus ook voor de specifieke situaties en uitdagingen waar je als OR mee te maken krijgt. Zeeland Retreats zorgt graag voor een OR-programma op maat, specifiek gericht op de vraagstukken of casussen waar jij mee aan de slag wilt. Denk aan kennissessies over wet- en regelgeving, teamsessies voor een goede rolverdeling of ondersteuning bij actuele advies- en instemmingstrajecten.

Zeeland Retreats zorgt voor een OR-training op maat. Afhankelijk van jullie behoeften, selecteren we de best passende trainer voor de casus en stellen we een trainingsprogramma samen waarmee jullie je doelen behalen. Dit programma volg je op een mooie en inspirerende Zeeuwse locatie, voorzien van alle gemakken. 

Ondernemingsraad trainingen worden gegeven in samenwerking met gespecialiseerde OR trainers

Alle trainingen

Ondernemingsraad trainingen

Als OR heb je een belangrijke taak: de belangen behartigen van de medewerkers en organisatie. Om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zijn specifieke kennis en competenties nodig. Die helpen we je te verkrijgen en (door)ontwikkelen. Wij zorgen voor interessante, praktijkgerichte trainingen.

Diversiteit en inclusie op de werkvloer

Ieder mens is uniek. Dus is het heel normaal is dat we allemaal anders denken en andere oplossingen verzinnen. Wat een kans! Want dat betekent dat meerdere hersenen samen méér potentie hebben. Eén van de voorwaarden om dat potentieel te kunnen benutten, is dat een ieder zijn of haar mening kan uiten.

Authentiek leiderschap met daadkracht

Soms past de manier waarop wij doelen willen bereiken niet (meer) bij onze manier van zijn en bij onze levensvisie. Dat kost veel energie en kan zelfs leiden tot wantrouwen bij collega’s. Echte authentieke leiders zijn daarentegen de beste inspiratoren die een bedrijf zich kan wensen.

Doelgericht communiceren

In samenwerken vormt communicatie een belangrijke succesfactor. Is de onderlinge communicatie goed, dan kunnen organisaties alles bereiken wat ze maar willen. Miscommunicatie kan daarentegen veel kapotmaken en onderling tot conflicten leiden. Conflicten die zich vaker zullen herhalen zolang de communicatie niet structureel verbetert.

‘Yes, een klant!’-dag

Hoe blij zijn jouw medewerkers met een klant? En hoe blij zijn je klanten met jouw medewerkers? Tijdens de ‘Yes, een klant!’-dag zorgen we dat jouw medewerkers staan te springen bij het zien/horen van een klant en dat jouw klanten dat volop ervaren. Gun jij jouw team het ‘Yes, een klant!’-gevoel en jouw klanten een optimale klantbeleving?

Sterke Teams – Het nieuwe samenwerken 3.0

Als sterk team, samen richting succes. Dat is wat je wilt als onderneming. Maar hoe houd je de motivatie hoog als een deel van de medewerkers op afstand werkt? En online vergaderen (mogelijk) de nieuwe norm wordt? Wat maakt dat medewerkers zich ook in uitdagende tijden gehoord, gewaardeerd en verbonden blijven voelen?

Aangenaam

"Aangenaam: ik ben Daniela Verwilligen en neem je graag mee in de wereld van Zeeland Retreats..."